Logo
Logo

Bli medlem i Swedish-Japanese Performers Association 2024

Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om japansk populärkultur. Vi har en tämligen bred definition av populärkultur men kommer till att börja med fokusera på genres som konst, pop, rock och metal, idol och alt-idol.

OBS! Systemet skickar ingen automatisk bekräftelse när du anmäler dig som medlem. Vi skickar ut medlemsbrev regelbundet. För du dem är du medlem! Välkommen!

Information om medlemsavgift

SJPA har en frivillig medlemsavgift.

123 - 136 79 86

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Kontaktnätet. Är du mellan 6-25 år, så kan föreningen eventuellt få bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Kontaktnätet.